Om samtalsterapeuten Anne Lindwall

Jag har bl a jobbat som egen företagare med ca 30 anställda och funnit att en av de stora framgångsfaktorerna till att företaget skulle blomstra, var att få mina medarbetare att känna glädje och balans i livet.

Mina barn och barnbarn har på senare år fått mig att förstå att detta ofta är nyckeln till framgång, på många olika plan.Idag använder jag min erfarenhet till att vara en samtalspartner för människor som behöver stöd i sin utveckling eller krissituation.

Jag har under mina yrkesverksamma år utbildad mig enligt nedan :
Diplomerad Samtalsterapeut (Huma Nova)

Psykoterapiutbildning Steg 1 Integrativ psykoterapi (inkl. KBT, ACT och Schematerapi) (Huma Nova)

Diplomerad samtalscoach (Huma Nova)

Mentor (K S Företagsskola) MI, Motiverande Samtal (Huma Nova)

Bowens Systemteori med familjemönster (K S Företagsskola)

Psykodrama (pågående genomfört 150 timmar av 200. SIS Institutet)

Fortllöpande: Handledning och lämpliga vidareutbildningar

Boka tid