Coaching

I coaching samtalen är jag ditt professionella bollplank. Jag hjälper dig att se nya möjligheter och arbeta mot ett mål/resultat. Även här utgår jag ifrån den utvecklande kognitiva psykosyntesen.

Min roll som företagscoach är att stötta och motivera dig för att nå dina mål. Det kan handla om allt från att utveckla din yrkeskompetens, genomföra möten på ett bättre sätt, hantera konflikter eller ta mer plats i arbetsgruppen. Vi fokuserar på möjligheter istället för att se begränsningar. Med hjälp av ökad självmedvetenhet och konkreta verktyg kan du nå dit du vill. Vi sätter upp mål och delmål och mäter resultat mot dessa.

Coaching samtalen bör vara minst 5 till antalet. Därefter kan vi, om du vill, göra en mer långsiktig tidsplan. Ett coaching samtal per vecka alt. var 14:e dag bör genomföras. Du kommer att få övningar/uppgifter som ska göras emellan mötena. Ett coachsamtal är 50 minuter.

Vi tittar också gärna på en mer långsiktig plan med företagscoach för en hel arbetsgrupp ex. en avdelning eller samtliga avdelningschefer etc.

Kontakta mig så bokar vi en tid och träffas och diskuterar mer vad du/ni behöver.