Mentorskap

I mentorskap samtalen utgår jag ifrån den kognitiva psykosyntesen som fokuserar på individens hela potential. Jag fungerar som din vägledare med idéer, fackkunskap, ledarskapsfrågor och övrig input baserad på min långa erfarenhet som mentor.

I mentor samtalen sätter vi upp både delmål och långsiktiga mål.
För att få en ökad självkännedom använder jag ibland min kunskap som samtalsterapeut. Med en större självinsikt blir relationen till medarbetare både öppnare och uppriktigare.

Som din mentor planerar vi ett samarbete under 6-12 mån och mötena bör äga rum åtminstone en gång per månad. Övrig kommunikation och ev. kompletterande möten kan ske däremellan. Mellan mötena arbetar du med olika överenskomna arbetsuppgifter. Tiden som avsätts för ett Mentorskap möte bestämmer vi tillsammans och ämnet avgör hur långt mötet ska vara.

Välkommen att kontakta mig på telefon eller mail så bestämmer vi en tid att träffas i Stockholm. Om det känns bra för dig så planerar vi sedan den initiala omfattningen.