Om Anne Lindwall

Jag är diplomerad Mentor på KS Företagsutveckling och har genomgått Huma Novas EMCC certifierade coachutbildning liksom deras utbildning till auktoriserad samtalsterapeut.

I hela mitt yrkesverksamma liv har alltid försäljning och marknadsföring varit en del i min yrkesroll. Detta är tjänster som TeleKompetens tillhandahåller och naturligtvis har jag varit huvudansvarig för företagets försäljning och marknadsföring. Under lång period före dess arbetade jag inom resebranschen som mellanchef och platschef inom en stor koncern.

Under många år har jag även arbetat aktivt inom småföretagarorganisationen Företagarna och jag har erfarenhet av olika styrelseuppdrag. Jag ingår också i det kvinnliga företagarnätverket Kedjan.