Samtalsterapi

Även i samtalsterapi utgår jag ifrån den kognitiva psykosyntesen som fokuserar på individens hela potential. Människan är en helhet, bestående av kropp, själ, känslor och intellekt. De olika delarna står i intimt samspel med varandra. Hur det samspelet fungerar är avgörande för hur vi mår, både psykiskt och fysiskt. Psykosyntesen bygger på att varje människa är unik och har en egen potential till utveckling. När vi hittat vår vilja tar vi också ansvar. Läs mer på www.psykosyntesforbundet.se.

I samtalsterapin börjar vi här och nu och det är du som bestämmer vad du vill tala om. Känner du dig stressad och är rädd för att bli utbränd/är utbränd jobbar vi kognitivt med tydliga redskap till din hjälp för att du bättre ska kunna hantera olika situationer och dina rädslor. Befinner du dig i någon kris, så kanske du behöver hjälp att bena upp vad som är din egen Vilja och vad som är andras. Jag har en stor tillit till din egen förmåga att använda din Vilja och därmed kunna hantera olika situationer i arbetslivet och privat på ett bra sätt.

Genom mina reflekterande frågor och ibland enkla övningar hjälper jag dig till en ökad insikt som kan leda dig framåt i livet. Jag kanske uppmärksammar dig på upprepande mönster och handlingar, men med all respekt då tolkningarna är dina. Jag hjälper dig att hitta dina egna svar och dina styrkor.

Om du söker en engagerad medmänniska med livserfarenhet så är du välkommen att kontakta mig för ett kostnadsfritt första möte! Om det känns bra och vi ska fortsätta att träffas föreslår vi att en plan läggs med 10 träffar à 50 minuter.